Допълнителни 161,6 млн. лева по мярката 60/40

мярка

30.07. 21 г.

Правителството осигури допълнително 161,6 млн. лева за запазване на заетостта на около 80 000 работници и служители по мярката 60 на 40.

Одобреният допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. е по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори.

С отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще запазят своята заетост. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

Източник: МТСП

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България