НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

заетост

19.11. 21 г.

Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт /НОИ/.
Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори.

С отпускането на допълнителния финансов ресурс около 65 000 работници и служители ще запазят работните си места.
Средствата ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други, както и съгласно направените промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“