НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

biznes

Договорени са 300 млн. лв. по процедурите в подкрепа на средни предприятия и за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия, по които вече тече сключване на административните договори, като след отчитане се преминава към плащане на целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите.

По процедурата за средни предприятия са осигурени увеличаване на бюджета, за да бъде възможно финансирането на всички 1 703 броя одобрени проектни предложения, вкл. 418 бр. резервни кандидати от резервните списъци за над 233 млн. лв., съобщават от пресцентъра на Министерство на икономиката.

„Продължава приемът на проектни предложения по процедура за оборотен капитал в  подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК с бюджет над 78 млн. лв.“,  подчертава министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

Отделно по антикризисните мерки изпълнявани само от Министерството на икономиката над 700 млн. лв., част от антикризисния пакет вече са достигнали до българските предприятия и физически лица. Това заяви министърът по време на онлайн дискусия, организирана от Обединени Бизнес Клубове, на тема: “Финанси и пазари за МСП по време на и след кризата COVID-19”.

Политиката на правителството по време на кризата  е насочена към въздействие върху всички фактори на икономическия растеж – потребление, държавни разходи, инвестиции и мерки за насърчаване на износа. България вече е член на валутно-курсовия механизъм ERM II и на банковия съюз, става ясно от изявлението на ресорния министър.

Източник: Министерство на икономиката

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“