Дните на индустрията на ЕС през 2021 година

eu-industry-days-2021
Изданието на ЕС за индустриалните дни от 2021 г. се фокусира върху възможностите. На фона на ускорената трансформация и променящата се глобална конкурентна среда европейската индустриална стратегия изгражда бизнес аргументи за по-екологична, по-цифрова и устойчива индустрия. Той предоставя инструменти за подкрепа на индустриалните екосистеми в тази трансформация и засилване на тяхната глобална конкурентоспособност. В същото време той отговаря на призива на обществото в Европа за създаване на нови качествени работни места, като същевременно се спазват планетарните граници.

От първото издание през 2017 г., Дните на промишлеността на ЕС се утвърдиха като основна платформа на Европейската комисия за открит диалог и дискусии със заинтересованите страни относно индустрията. През 2021 г. стават напълно цифрови, тъй като това издание ще обхване още повече различни гледни точки и мнения в панелни дискусии, ключови речи, възможности за работа в мрежа, дигитално изложение, подкаст и много вълнуващи съобщения, относно различни възможности, предлагани от индустриалния преход.

Дните на индустрията на ЕС през 2021 г. ще се проведат в специален контекст. Следващите 10 години да бъдат европейското цифрово десетилетие. И новата цел за 2030 г. е за намаляване на емисиите с поне 55%, за да предостави значителни възможности за компаниите. Пандемията на COVID е нарушила както икономическата, така и социалната реалност. Но Европа няма да се отклони от зелената и цифровата посока, а по-скоро да ускори трансформацията, като използва текущите усилия за възстановяване. Основният въпрос, който искаме да зададем, е как да използваме тази криза като уникална възможност за преосмисляне на икономическата, социалната и индустриална реалност. Като катализатор за промяна и нови възможности за растеж.

Повече информация: ТУК

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България