НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

в криза

„Социалната подкрепа за уязвимите групи минава през реформа на социалната система.“ Това заяви Елисавета Белобрадова от Социалната комисия в Парламента по време на дискусия по проблемите на социалната защита в криза, организирана от Института за пазарна икономика.

По-висока е бедността при жените.

Въпреки кризата, предизвикана от Covid пандемията и впоследствие от високата инфлация, бедността и неравенствата се задържат около постоянни стойности, съответно 22% и 40% според коефициента на Джини.

Над една трета от възрастните хора са под линията на бедност.

Висшето образование гарантира участието на пазара на труда и обратното – ниското или липсата на образование изтиква хората от трудовата реализация или ги праща в сивия сектор.

Петър Ганев от Института за пазарна икономика:

„По-голям дял домакинства имат проблем тогава, когато има неочаквани разходи или седмична почивка извън дома, тоест неща, които са по-скъпи и може би по-извънредни, говорим за 35% – 40% от всички домакинства казват, че имат затруднения да ги посрещнат, докато тези, които са по-ежедневни като консумация на месо и риба или ограничения по отношение на отоплението, там вече падаме на 20% -25%„.

От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Наталия Ганчовска.

Източник БНР

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS