Държавата отвори една от най-важните за бизнеса програми по ПВУ

thumb_834x469_depositphotos-5337208-xl-fotor

В последния месец бяха направени промени, така че повече компании да отговарят на условията.

Държавата отвори за кандидатстване една от най-важните за бизнеса програми по Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ). Процедурата е насочена към компаниите в България, които искат да изградят свои нови ВЕИ инсталации в задължителна комбинация с батерии за локално съхранение на енергия.

Това е третата отворена мярка за бизнеса по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Първите две – за технологична модернизация на фирмите и за ИКТ решения и киберсигурност – приключиха с огромен интерес и над 10 200 кандидати.

Бюджетът на ВЕИ схемата е 200 млн. лв. Безвъзмездната помощ варира в зависимост от големината на предприятието. Минимумът бе смъкнат след проведеното обществено обсъждане и вместо 100 хил. лв. бе свален на 75 хил. лв., за да може да се подкрепят и по-малки фирми. Максималният грант достига 1 млн. лв.

Мярката бе разширена в последните два месеца и бе решено тя да се насочи към дружества с до 3000 служители вместо с такива до 1000, както бе разписано в първоначалните условия по процедурата и така ще може да бъде насочена и към по-големи компании.

По процедурата държавата предоставя между 35 и 50% финансиране за ВЕИ проектите, а останалата част се дофинансира от фирмите. Отчасти и по тази причина вече почти няма банка в България, която да не предлага специален кредит за бизнеса за ВЕИ инвестиция.

Интересът на компаниите се очаква да е изключително голям и да надхвърли в пъти бюджета по мярката. Според големия бизнес в България кандидатите по схемата може да достигнат 7 хиляди при бюджет, който съответства за около 550 фирми.

Срокът за кандидатстване бе увеличен от 2 на 3 месеца – до 15 май, така че да се даде възможност на повече компании да кандидатстват.

Целта е инвестициите да помогнат на компаниите да намалят разходите си и да станат по-малко зависими от свободния пазар на електроенергия.

Детайлите

Със средствата ще могат да се изграждат мощности до 1 MWкато има има значение и потреблението на дадено предприятие, като е сложен таван от до 2 пъти присъединената мощност към националната мрежа.

Фотоволтаичната система с батерия трябва да се изгражда върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван.

Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в произведената мощност.

Подаването на документите става електронно през системата ИСУН 2020.

Източник: Economic

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България