Данни на Агенцията по заетостта за изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за младежта

405-247-u-nas-veche-ima-potomstvena-bezrabotica

04. 01. 21 г.

35 223 безработни младежи до 29 години са започнали работа с посредничество  на трудовите посредници в бюрата по труда в цялата страна за периода януари-ноември 2021 г., а близо две трети от тях от тях са били наети в реалната икономика. Останалите са започнали работа по проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ или по субсидирани от държавата програми и мерки за заетост. Близо 1000 младежи са включени в обучения с цел да придобият нови знания и умения и да станат по конкурентоспособни на пазара на труда. Това показват данните на Агенцията по заетостта за изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за младежта.

От януари до края на ноември Агенцията по заетостта е организирала 57 трудови борси, в които са участвали 1314 души до 29-годишна възраст. Трудовите посредници са провели близо 150 000 консултации с безработни младежи. Над 23 000 от тях са получили съвети за професионално ориентиране, а близо 6400 са включени в ателиета за търсене на работа.

На годишна база броят на безработните младежи се е понижил с над 30%. През ноември в бюрата по труда са били регистрирани 17 689 души до 29 години, което е със 7728 по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял от безработни младежи са без квалификация и специалност, а най-малко са тези с висше образование. Младежите, които са безработни от повече от 1 година са 2614. През последните 12 месеца броят им се е понижил с близо 17%.

Източник: Агенция по заетостта

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България