Данни на Агенция по заетостта за безработицата през декември

9b4b7acca44da433cfe5cc8bb3bbc6bb

20.01. 22 г.

Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта за месец декември показват 4.8% ниво на безработица. Регистрираните безработни през последния месец от 2021 г. са 157 283, което е с 964 по-малко от ноември и с 63 009 или с 28.6% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през декември са се регистрирали нови 21 505 безработни, като те са с 3 145 лица по-малко спрямо предходния месец, а спрямо декември 2020 г. се наблюдава спад от 11 102 лица. Други 400 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

Общо 5 717 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 2 956 по програми и мерки за заетост и 2 761 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на над 43 000 безработни лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови 2 201 безработни.

През декември 14 167 безработни лица са постъпили на ново работно място. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 1 036 спрямо ноември и с 1 914 спрямо същия месец на предходната година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 125 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: 59.6% от започналите работа през декември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление – 17,9%, следват преработващата промишленост – 17,0%, търговията – 16,0%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,0%, строителството – 4,2%, административните и спомагателните дейности – 4.0% и др.

Източник: Агенция по заетостта

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България