КОНТАКТИ

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС:

Варна 9002, България
бул. „Княз Борис I“ 115
+ 359  882 122 730;
office@naso.bg
finance@naso.bg

НАЦИОНАЛЕН ОФИС

София 1000, България
ул. „Сердика №13, ет.4
+ 359 882 122 690
info@naso.bg

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България