Частните инвестиции, правата на човека и социалните грижи

csr

Частните инвестиции, правата на човека и социалните грижи … три различни свята, три различни езика и три различни програми.

Така ли е наистина? Можем ли да създадем обща култура, която да помогне на доставчиците на социални грижи да получат достъп до частни инвестиции, за да пренасочат своите услуги към принципите на правата на човека на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания?

Накоро EASPD организира съвместно със своите партньори от проект „a4i“ онлайн уебинар по темата с цел създаване на стартови блокове на „качествена култура на социални инвестиции“ на европейско равнище вместо частни инвестиции в конкретен социален проект, независимо от неговата социална стойност. Отправната точка беше ясна: много доставчици на социални грижи се нуждаят от инвестиции, а частните финансиращи институции могат да предложат нови възможности за социалния сектор. Частните инвестиции трябва да означават допълване и максимално използване на публичните инвестиции в социалните грижи, подобрявайки качеството на проекта и/или реализиране на целите му на по-ниска цена за публичния орган с оглед преразпределение на спестените средства там, където е най-необходимо. Често заинтересованите страни обаче не са способни да се ангажират и разбират помежду си.

С оглед на това проект „a4i“, координиран от EASPD, е в процес на изграждане на база от знания за използването на частни инвестиции в социалните грижи и подкрепа, като вече разполагаме с няколко проучвания. През следващите месеци ще разработим масов отворен онлайн курс за обучение на специалисти за това как да използват/имат достъп до частни инвестиции за социални проекти в съответствие с принципите на Конвенцията на ООН. Курсът ще се предлага безплатно.

Можете да намерите повече информация: ТУК

Източник: EASPD

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България