Основната лихва в България надхвърли 1% за първи път от 2009г

За трети пореден месец Българската народна банка определя по-висок основен лихвен процент (ОЛП). За декември той е фиксиран на ниво от 1.30%, или с 0.8 пр. пункта нагоре спрямо ноември. Това е и най-високото му ниво от октомври 2009 г. След шест години, в които размерът на основната лихва в България бе непроменен от рекордното […]

Одобрени са нови правила за минимална заплата

Директивата има за цел да подобри условията на труд и живот за всички работници в ЕС, както и да насърчи икономическия и социалния прогрес. С 505 гласа „за“, 92 „против“ и 44 „въздържали се“ Европейският парламент прие ново законодателство за „адекватни“ минимални заплати в ЕС. Европейската директива бе договорена със Съвета през юни и има […]

Защо най-младите избират България за бизнес

В България има безброй възможности за професионална реализация… Ако имате и най-малки съмнения в това, продължете да четете нататък. Много млади хора се завръщат в страната с убеденост, че тук е тяхното място за развитие. „Бъдете промяната, която искате да видите в родината ни. Да действаме, а не да чакаме! Сега сме във време на […]

Има ли решение на българския парадокс – силен растеж, но продължаваща бедност и неравенство?

Световната банка подготви актуализация на систематичния анализ на страната, търсейки решения как да се повиши споделения просперитет: Икономистите в областта на развитието отдавна са открили, че икономическият растеж не означава непременно намаляване на бедността и неравенството. България, държава с население от 6,5-милиона и пълноправен член на Европейския съюз, дава още едно доказателство за този парадокс. […]

Какви са силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред социалните предприятия в България

В продължение на първите интервюта по изследванията, проведени през април от екипа на НАСОР, сега в рамките на втория работен пакет на проект B-WISE, имаше последващи действия в „Изграждане на „Сценарии“ и „Персони“ за секторни умения Стратегия“ дейност. В средата на юли 2022 г. нашите експерти от NASOR следваха насоките на проекта и продължиха с […]

Социални предприемачи влизат в лабиринт на възможностите

Скоро в столицата ще има място, което може да се нарече Дом на социалния дух – там ще се вземат предприемачески решения, да се разказват истории, ще можете да си вземете закуска, приготвена от хора с различни способности – в работилница на жени бежанки или деца, лишени от родителски грижи. Идеята отдавна е хрумнала на Българската […]

Младите хора са най-засегнати от загубата на работни места заради епидемията

Младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. Това показват заключенията в публикувания преглед „Заетостта и социалното развитие в Европа“ за 2022 г. на Европейската комисия, цитиран от БТА. Докладът показва и, че възстановяването им е по-бавно, отколкото в другите възрастови групи. […]

Тракийски университет и МТСП подписаха споразумение за сътрудничество

Министър Георги Гьоков и ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков подписаха споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика и висшето учебно заведение в сферата на социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност. Споразумението се подписва в контекста на действията по реализацията на Стратегията по Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г. и Плана за действие по социална икономика […]

70% от работодателите у нас срещат затруднения с намирането на подходящи служители

Нагласи на работодателите

Данните са от проведеното първо за годината представително проучване за потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта. Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Проучването показва: През следващите 12 месеца работодателите ще […]

ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ РАБОТОДАТЕЛИ

Изложението бе част от съпътстващите събития на Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“, организиран от Национален алианс за социална отговорност и се проведе на 15 юни в х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, България. Изложението на социално отговорни работодатели посетиха участниците в Националния форум– представители на държавни институции, общини, медии, […]