НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Възможен риск за банковата система в България

Макроикономическото развитие на България, се характеризира с високи потребителски цени, високата инфлация, силния растеж на заплатите в частния сектор, както и запазващите се високи нива на кредита за домакинствата. Запазването на тези икономически тенденции, като най-силно влияние имат кредитните нива, се създават  потенциални рискове  за стабилността и устойчивостта на банковата система. В условията на запазваща […]

Иновативни проекти отличени с печат от Европейската комисия за високи постижения

Проектни идеи на иновативни фирми за над 53 млн. лв. са подадени от фирми с печат от ЕК за качество. България е една от петте държави в ЕС, които подпомагат идеите на тези компании. Това са такива проекти, които имат голяма добавена стойност. 18-те български компании, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен […]

Най-голямата икономическа сила в Европа изпадна в рецесия

Най-голямата Европейска икономика  изпадна в рецесия заради намаляването на потребителските разходи на засегнатите от инфлацията потребители. Брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия се е свил с 0,3% от януари до март спрямо предходното тримесечие, което е второ поредно тримесечие на свиване. Икономиката е била забавена от свиването на частното потребление. През първото тримесечие то се […]

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

В пролетния си доклад, Европейската комисия прогнозира растежът на  българската икономика  да се забави до 1,5 % през 2023 г.  и да се увеличи до 2,4 % през 2024 г. Растежът на потреблението на домакинствата ще остане силен в началото на 2023 г., но след това ще се забави поради покачване на лихвените проценти и […]

Инфлацията в България e една от най-високите в Европа

В България, темпът на инфлацията започва да намалява,  но все още е една от най-високите сред страните от Европа (10,3%), като в момента страната ни се нарежда на 9-то място от 27 държави членски на ЕС. Средната инфлация за ЕС е 8.1%. Освен че инфлацията унищожава покупателната способност на потребителите, тя е огромна пречка през […]

Най-късно до 01 януари 2025 България се подготвя да влезе в Еврозоната

България активно се подготвя да приеме еврото не по-късно от 1 януари 2025 г. Подготовката и напредъкът на страната ни в тази посока са обсъдени на срещите на министъра на финансите г-жа Росица Велкова с председателя на Еврогрупата г-н Паскал Донахю, както и с еврокомисаря Валдис Домбровскис по време на заседанието на ЕКОФИН на 27-28 […]

За ратификация е предложен договор с Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП

Министерският съвет одобри проект на Закон за ратифициране на договор между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП (EISMEA), съгласно правомощията, делегирани от Европейската комисия за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – InnovativeSMEs. Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс ще подпомага осъществяването на целите на държавната политика в областта на иновациите, технологичното […]

В над 205 общини в България частният сектор отстъпва

      В контекста на обсъждането на предложения миналата седмица държавен бюджет и нуждата от съкращаване на бюджетния дефицит влязоха и разходите за заплати в публичния сектор. Въпреки че, този въпрос обикновено не се разглежда в регионална перспектива, важно е да се има предвид и че оптимизирането на разходите за администрация биха могли да […]

Първият анализ на Съвета за икономически анализи с фокус върху регионалното развитие на страната

Първият анализ на Съвета за икономически анализи на тема „История на три икономики“ беше представен днес пред представители на медиите и българските институции в Гранитната зала на Министерския съвет. В началото заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, който е и председател на Съвета, подчерта важността на подобни изследвания, които използват емпирични данни […]

Десет вида финансиране за стартиращи компании, които предприемачите да проучат

Стартиращите фирми, които търсят финансиране, са склонни да търсят венчър капитал за инвестиции, но има и други алтернативни начини да си набавят необходимите пари. От краудфъндинг от най-верните поддръжници на бизнеса до намиране на перфектната безвъзмездна помощ – sifted.eu обобщава 10 вида финансиране, подходящи за стартъпи. Венчър капитъл (рисково финансиране) Финансирането с рисков капитал означава […]