Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

През второто тримесечие на 2023г.,  НАСОР стартира проект „BSRBE – Building a Socially Responsible Business Environment” (Създаване на социално отговорна бизнес среда), чиято цел е да идентифицира, подобри и доразвие съществуващите политики на КСО в България чрез прилагане на добри практики от Норвегия. Проектът е финансиран чрез програмата на Иновации Норвегия и ще допринесе за […]