Бяха избрани 10 от най-добрите практики от 8 страни по проекта B-WISE

298775856_426826542849520_2052712601171090439_n-750x636

03.2022

Партньорите по проект B-WISE представиха 34 добри практики, които след това бяха прегледани от ad hoc комисия, координирана от EASPD (ArberitPlus, De Omslag, SENT, ENSIE и Scuola Centrale Formatione).

Изборът на 10-те най-добри практики е избран въз основа на оценките на комисията.

Интелигентни помощни станции за работа и обучение с разширена реалност:

  • Smart assistive Augmented Reality work and training stations
  • ABZ*Digi-Cafés
  • Online shadowing practise in Latvia
  • Pilot MBO Praktijkleren – Roetz Bikes
  • Digi+
  • Zero-Coercion educational package
  • UTILDECO
  • Knowledge Alliance Inclusion and Technology
  • Digital Workplace
  • ENTELIS+ Digital Accessibility

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България