НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

трудови борси

12.11.21 г.

454 свободни работни места са обявиха 43 работодатели на 6 трудови борси, които Агенцията по заетостта организира през октомври. В директните срещи с бизнеса в страната се включиха 372 търсещи работа. Мероприятията бяха проведени при пълно спазване на действащите в периода противоепидемични мерки.

5 общи трудови борси се проведоха във Велико Търново, Разград, Пещера, Пазарджик и „Марица”, гр. Пловдив. В срещите, организирани от бюрата по труда, се включиха 34 работодатели, които обявиха 259 свободни работни места. Търсят се работници в сферата на производството – монтажник, складов работник, мотокарист, опаковач, шивач на обувки, апаратчик на химически процеси, машинен оператор за шиене на облекла, шофьор на тежкотоварен автомобил, стругар, електромонтьор, пакетировач, работник в кланица, разфасовач, работник за товароразтоварна дейност, охранител-портиер, заварчик, продавач в сферата на електронната търговия, шофьор и др. 309 търсещи работа посетиха трудовите борси, за да се запознаят с условията на работа и изискванията на работодателите.

Специализирана младежка трудова борса проведе през октомври бюрото по труда в Пловдив. 9 работодатели обявиха 195 свободни работни позиции в сферата на производството и услугите. Набират се млади хора за машинен оператор, шивач, работник в производство, салонен управител, оператор в център за обаждане и др. 63 търсещи работа се срещнаха с работодателите и проучиха директно възможностите за устройване на работа.

На част от събитията присъстваха също представители на местните военни окръжия, които информираха заинтересованите посетители за предстоящите конкурси за заемане на свободни длъжности в съответните военни формирования.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS