Бизнесът настоява за дебат за електронна трудова книжка

книжка

27.08. 21г.

Създаването на електронна трудова книжка ще сложи край на измамите с осигурителен стаж и ще защити интересите и правата на работниците. Затова от Българската стопанска камара (БСК) подкрепят законопроекта за въвеждане на електронна трудова книжка. Според организацията обаче е необходим професионален дебат преди окончателното приемане на предложените текстове, тъй като детайлите по тях трябва да се прецизират и изчистят, както и да се синхронизира нормативният акт с други закони. Според представители на бизнеса предложеният законопроект не урежда редица важни въпроси, необходими за прехода от хартиен в електронен формат администриране на данните и други важни въпроси.

В момента много служители срещат трудности да си получат трудовата книжка обратно от недобросъвестни работодатели и не могат да проследят със сигурност дали в документа е отчетен реалният им стаж. Сред другите често срещани нередности са липсата на печати и подписи в трудовата книжка. При въвеждане на електронна книжка вече информацията, попълнена в нея, ще бъде видима и достъпна в реално време както от самия работник, така и от всички заинтересовани институции и контролни органи. И по този начин ще се намалят трудово-осигурителните измами.

Чрез създаването на електронна трудова книжка ще се намали и административната тежест за работодателите, тъй като ще отпадне необходимостта от връчване на уведомленията на служителите за назначаване, преназначаване или прекратяване на трудово-правните взаимоотношения, твърдят от работодателската организация. Освен това по-лесно ще се обобщава достъпната в електронен вариант информация, така че да се правят анализи за формиране и провеждане на политики на пазара на труда, обясняват предимствата на промяната от БСК.

Източник: Бългаарска стопанска камара

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България