НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

DOKALAD

26.03.2021 г.

14-те млн. безработни и изключени от обществото млади европейци струват на страните-членки общо 153 млрд. евро годишно, което е близо 1,2% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Това сочат резултатите от най-мащабното проучване на безработната младеж на континента. Докладът, изготвен от агенцията Юрофаунд и бе публикуван на 11 март. В него става ясно, че европейците на възраст между 15 и 29 години, които все още търсят работа, образование или обучение, т.е. попадат в категорията „NEET“, са достигнали рекорден брой. Той също отбелязва, че те струват на държавите по 3 млрд. евро седмично и вредят на тяхната производителност.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) наскоро съобщи, че Европа „се проваля в социалния си пакт“ с младежите. Тя изтъкна още, че нарастващото политическо разочарование ще достигне до нива, подобни на тези, разпалили Арабската пролет. Изследването, което ще бъде представено официално на срещата относно заетостта в блока в Кипър, подкрепя тези опасения.

Проучване на необразованите и безработните европейци без перспектива, включено в доклада, сочи много по-ниски нива на политическа ангажираност и доверие спрямо заетата част от населението. „Последиците от изгубеното поколение са не само икономически“, предупреждава документът. „Те са още социални, с риск младите да се откажат от демократичното си участие в обществото“. Броят на заетите млади граждани в 26 от членките на ЕС е най-ниският в историята. Те освен това работят по-малко часове и имат несигурни работни места.

През м.г. 42% от работещите млади европейци били временно заети. Преди десетилетие се равнявали на едва 1/3. Общо 30%, или 5,8 млн. млади хора, работели почасово. А през 2001 били едва 9%, изтъква „Гардиън“. След икономическия упадък от 2008 се наблюдава скок на разходите за гражданите от категорията „NEET“. В Италия те достигат до 32,6 млрд. евро годишно, във Франция – до 22 млрд, а във Великобритания – до 18.

В началото на месеца Международната организация на труда обяви, че младите хора по света днес имат тройно по-малък шанс да си намерят работа от възрастните. В отговор тя настоя страните от Г-20 да потърсят „нови подходи“. Новият доклад на ЕС изчислява, че като дял от годишното производство в националното стопанство през 2011 Ирландия е изгубила 2,8% от своя БВП заради неактивната си младеж. Същия проблем споделят Гърция и Полша, които са изгубили съответно 3,28 и 2,04% от своите брутни продукти.

Авторите на доклада предупреждават още, че прогнозираните общи разходи на ЕС, свързани с растящия брой на този тип млади граждани, са „твърде консервативни“. Причината е, че в данните не са включени допълнителните разходи за престъпност и здравеопазване, нито пък е изчислен дългосрочният ефект от безработицата. Те също подчертават, че необразованите и безперспективни млади европейци, които са общо 15% от младото население в трудоспособна възраст, вероятно няма да бъдат интегрирани напълно в работната сила никога.

Източник: Б ГНЕС

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS