НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

548e25044b7e3f92c69138540fbe4751-startupvisa

Документът ще се издава на граждани извън ЕС за развиване на високотехнологичен бизнес в България и ще важи една година

Министерството на иновациите и растежа (МИР) започва процеса по издаването на удостоверение за високотехнологичен и иновативен проект, или т.нар. стартъп виза.

По новата административна услуга се предвижда да могат да кандидатстват чужди граждани (извън Европейския съюз), които искат да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност. МИР ускори подготовката за издаването, като вместо планирания 6-месечен срок за публикуване на условията за кандидатстване, кандидатстването се отваря 2 месеца предсрочно.

Попълва се въпросник, в който предприемачът трябва да отбележи каква е неговата компания, идея, към кои пазари е насочен, има ли вече инвеститор, патенти, клиенти и др. След преглед на документите и оценка на проекта от Експертен съвет, включващ представители на държавата, научната общност и бизнеса, ще бъде издавано удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект. Неговата валидност е 1 година, но може да бъде удължавано след това до 2 години допълнително, уточняват от министерството.

„МИР заработи и за предприемачите. След 5 години усилия България вече има стартъп виза. Като всички европейски развити страни. Това ще позволи инвеститори извън ЕС да развиват високи технологии в България, да наемат български таланти и да създават работни места“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод стартирането на процедурата.

Издаването на стартъп виза се основава на Закона за чужденците в Република България, както и на разработената от МИР Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект. Припомняме, че Наредбата е приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 7 октомври 2022 г.

Източник: Investor

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“