НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „25 Г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

Национална конференция „Заетост за всички“

Развитие на приобщаващата заетост и ефективност на държавната подкрепа – първият работен панел на Националната конференция „Заетост за всички“

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“, гр. Кранево 2019 г.

Регионална среща „Заетост за хора с увреждания“ в Търговище

Социален диалог в Европа и България

Регионална среща с представители на социални услуги и социално отговорни работодатели

Среща с работодатели и социални услуги в Сливен

Варна домакин на Международен форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“

Среща с работодатели от Варненски регион

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели