Анкета за състоянието на социалната и солидарна икономика

анкета

24.09. 21 г.

Сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика“ (БИТСП) публикува кратка анкета за състоянието на сектора на социалната и солидарна икономика в България, която е част от проучване, извършвано по поръчка на „Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“.

Попълването на анкетата не изисква предоставянето на лични данни. Обобщаването на резултатите от отговорите ще бъде от изключителна важност за по-доброто разбиране на социалните предприятия, социалната и солидарна икономика и нейното бъдеще в страната, отбелязват от БИТСП.

Можете да попълните анкетата на следния адрес: https://lime.saam2020.eu/index.php/311184?lang=bg

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България