„Алкомет” АД – носител на Голямата годишна национална награда на НАСО

IMG_9596

Уравителният съвет на НАСО удостои с Голямата годишна национална награда на НАСО за 2021 г. в категория „Работодатели“ „Алкомет” АД . Отличието се присъжда за цялостен принос в социално-икономическото развитие на България. В условията на пандемия и в навечерието на сериозно изпитание за глобалната икономика, „Алкомет” АД реализира дарителската си програма, като през 2020 г.  дарените средства възлизат на 384 000 лв. Комапанията е оказала подкрепа за социални и културни проекти,  допринасящи за подобряване качеството на живот. Като част от дарителската програма на компанията е и подпомогането на училища, детски градини и ясли за оборудване на помещения и изграждане на нови детски площадки и др. През настоящата 2021 г. вече е в ход следващата мащабна дарителска кампания.

Обявяването и връчването на ежегодните годишни национални награди за добри практики и принос за развитието на социално-отговорните политики се присъждат в следните категории: „Общини“, „Работодатели“, „Неправителствени организации“, „Социални услуги“ и „Индивидуални награди“.

В категория „Работодатели“ със специални награди бяха удостоени още три компании – „Сънфудс България“ ЕООД – Макдоналдс България – за осигуряване на работни места за хора нуждаещи се от подкрепа;  Айс Оупън ЕООД – за изграждане на успешен модел на социално предприятие; Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив – за изграждане на успешен модел на социално предприятие. Грамотите на наградените работодатели връчи бизнесменът и меценат д-р Милен Врабевски.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България