АХУ одобри проекти по „Националната програма за заетост на хората с увреждания“

QA

Комисия от Агенцията за хората с увреждания разгледа, обсъди, оцени и класира допуснатите до оценка 22 проекта. От тях субсидия получават 14.

Посочените оценки на предложенията са получени като средноаритметични от оценките на всички членове на комисията. На финансиране подлежат само предложения, които са събрали повече от 44 точки. Това се случва според Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Националната програма за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44 от Закона за хората с увреждания. Ето списък с одобрените проекти:

 1. Регионална библиотека „Петър Стъпов“ – Търговище, Вх. № 0023-3749 /11.08.2020 г., Оценка:61,33, Отпусната субсидия: 9 834 лева.
 2. Фондация „Хоризонти“, Вх. № 0023-3874 /17.08.2020 г., Оценка:56,33, Отпусната субсидия: 9 999 лева.
 3. Община Монтана, Вх. № 0023-3840 /14.08.2020 г., Оценка:55,33, Отпусната субсидия: 3 933 лева.
 4. Регионална библиотека „Л. Каравелов“, Вх. № 0023-3840 /14.08.2020 г., Оценка: 54,33, Отпусната субсидия: 14 824 лева.
 5. „ВАС“ ЕООД, Вх. № 0023-3850 /17.08.2020 г., Оценка:53,00, Отпусната субсидия: 52 914 лева.
 6. Община Кубрат, Вх. № 0023-3788 /13.08.2020 г., Оценка:53,00, Отпусната субсидия: 4 987 лева.
 7. „Атлетик фитнес“ ООД, Вх. № 0023-3744 /11.08.2020 г., Оценка: 51,67, Отпусната субсидия – 9 750 лева.
 8. Сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция-Приоритети“, Вх. № 0023-3716 /10.08.2020 г., Оценка:49,67, Отпусната субсидия: 19 950 лева.
 9. „Етра Ел“ООД, Вх. № 0023-3814 /14.08.2020 г. , Оценка:49,67, Отпусната субсидия: 10000 лева.
 10. Общинско предприятие „Обредни дейности“ Враца, Вх. № 0023-3750 /11.08.2020 г., Отпусната субсидия: 18 725 лева.
 11. Община Борово, Вх. № 0023-3808 /14.08.2020 г., Оценка:47,33, Отпусната субсидия: 7 411 лева.
 12. Институт за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН, Вх. № 0023-3857 /17.08.2020 г., Оценка:46,00, Отпусната субсидия: 22 390 лева.
 13. Дирекция „Социално подпомагане“ с териториален обхват общините Бяла, Борово и Ценово, Вх. № 0023-3855 /17.08.2020 г., Оценка:45,67, Отпусната субсидия: 7 738 лева.
 14. Община Враца, Вх. № 0023-3860 /17.08.2020 г., Оценка: 45,33, Отпусната субсидия: 18 041 лева.

Проектите под чертата не отговарят на някои важни критерии за оценка и съответно не получават субсидия.

Комисията е назначена със Заповед № 0023-3074/08.07.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/.

Източник: АХУ

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България