Агенцията по заетостта стартира поредица от обучения

ромски медиатори

14.03. 22 г.

На 10 март Агенцията по заетостта, съвместно със Сдружение „Национална мрежа на ромските трудови медиатори”, стартира първото двудневно обучение за повишаване капацитета на трудовите посредници – ромски медиатори, наети по Национална програма „Активиране на неактивни лица”. Мероприятието бе открито от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов, който поздрави участниците за тяхната работа и ги призова активно да отправят предложения за повишаване успеваемостта на дейността им въз основа на техния досегашен опит и практика.

Събитието е първото от поредицата обучения, които ще се прроведат през 2022 г. за подобряване уменията на ромските медиатори. Основните акценти в днешния ден са важността на работата на терен, обмяната на добри практики между участниците за привличане на неактивни лица и отправянето на идеи за надграждането на досегашната дейност.

Наемането на ромски медиатори като трудови посредници в екипите на бюрата по труда датира от 2008 г., а целта му е насърчаване на активното поведение на пазара на труда сред ромската общност. Към момента в системата на Агенцията по заетостта работят 68 ромски медиатори, които участват във всички дейности на бюрата по труда, свързани с активиране на неактивни лица. Ежегодно те съдействат за реализацията на близо 30 000 лица, като 54% от тях започват работа.

Източник: Агенция по заетостта

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България