НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

item_itemitemwork

Агенцията по заетостта (АЗ) започва първото за 2021 г.  проучване на потребностите на работодателите по отношение на работната сила. Проучването се провежда съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в България.

Статистическата извадка, на която ще стъпи проучването, ще включи 8000 различни по статут работодатели от цялата страна и представители на всички икономически сектори. Те ще бъдат поканени да попълнят онлайн анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентости и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

За трети път проучването ще се проведе в условията на пандемията от COVID-19. В тази връзка се очаква социално-икономическите последствия от нея отново да се отразят върху броя и вида кадри, от които работодателите считат, че ще имат нужда.

Заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца ще подпомогнат насочването на краткосрочните мерки и програми за провеждане на подходящи форми и обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал пък ще подпомогнат вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за запазването на работните места на заетия персонал, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори.

Очакванията на анкетираните работодатели за необходимите им специалисти след 3 до 5 години са информация, която подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. По този начин ще бъде отчетена не само продължаващата криза, но и промените в технологията и организацията на труда, настъпващи в бързи темпове през последните 12 месеца.

От 2018 г. насам АЗ анкетира работодателите за техните потребности от кадри и очакванията им за необходим нов персонал. Обобщените резултати от предходни проучвания са публикувани на интернет страницата на Агенцията.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS