Агенцията по заетостта очерта насоките за съвместна работа с Европейския орган на труда

Агенция по заетостта

28.10. 21 г.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева се срещна с изпълнителния директор на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боангиу. Домакин на официалната среща у нас бе министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. Посещението на ръководителя на ЕОТ бе част от кръга визити в държавите-членки на Европейския съюз след назначаването му през декември миналата година.

Срещата започна с маркиране на основните моменти в работата на ЕОТ. Изпълнителният директор на създадената през 2019 г. институция даде висока оценка на досегашното сътрудничество с България. Набелязани бяха националните ни приоритети в контекста на съвместната работа от страна на министъра на труда и социалната Гълъб Донев и заместник-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев. Те поставиха акцент върху приложението на пакета „Мобилност”, с който се въвеждат нови правила на ЕС за сухопътния транспорт, и върху регулацията на трудовата мобилност като област на работа, по която ще бъдат насочени конкретни усилия, и за която ще очакват конкретна подкрепа от ЕОТ.

Заместник изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева, която е и титулярен член на Управителния съвет на Органа, обсъди посоката на бъдеща съвместната работа на Агенцията по заетостта с Европейския орган по труда. Тя сподели визията на българската институция по важни въпроси като мобилността на работната сила и по-специално командироването на работници, свободното движение с акцент върху сезонната работа и необходимостта от координация на социалното осигуряване.

Страните проследиха как се развиват до момента общите дейности, изпълнявани в сътрудничество между двете организации. Агенцията по заетостта представи накратко напредъка на общите работни групи и хода на информационната кампания за правата на мобилните сезонни работници „Права през всички сезони”, която се провежда на общоевропейско равнище по инициатива на ЕОТ.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев посочи, че България ще сътрудничи активно на Европейския орган на труда за изпълнението на неговите приоритети за регламентиране на пазара на труда и за работници от страни извън ЕС и новите форми на заетост. В края на срещата накратко бяха очертани и бъдещите съвместни проекти в контекста на общия европейски пазар на труда, които целят утвърждаването на нови по-облекчени административни механизми и възможности за работа в страните членки.

Източник: Агенция по заетостта

 

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България