НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

работодател

Европейската комисия одобрява предоставяне на 77 млн. евро от държавен бюджет, за  районите в България с нива на безработица повече от 25% от средните стойности за страната. Този вид държавна помощ, цели да се насърчи регионалното развитие, като помощта за предприятие ще съставлява 50% от допустимите разходи за инвестиция, като изключение от 25% допустими разходи за инвестиции е районът Югозападна България. За МСП е предвидено и освобождаване от корпоративния подоходен данък за стартиращи малки и средни компании, като това включва стартиране на ново предприятие, разширяване на дейността на вече съществуваща компания, за цялостна промяна или разнообразяване на производствените дейности.

Източник: ЕК

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS