НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Нагласи на работодателите

Данните са от проведеното първо за годината представително проучване за потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта. Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Проучването показва:

  • През следващите 12 месеца работодателите ще търсят да наемат близо 130 хиляди специалисти с професионално образование, 63 хиляди с висше образование и 47 хиляди без специалност
  • Затруднения да си осигурят кадри срещат 70 на сто от работодателите, в анкетите посочват, че най-трудно намират продавачи, готвачи, шивачи, машинни оператори, програмисти.
  • Проучването е направено в периода февруари – март тази година, а нагласите за наемане на нов персонал биха се променили при нова Covid вълна у нас. Тогава 20 на сто от предприемачите ще се откажат да търсят хора. При нова пандемия това ще се усети най-силно в секторите търговия, хотелиерство и ресторантьорство.
  • На този етап най-търсените работници са сервитьор, барман, готвач, машинен оператор, шивач, строител, монтажник, заварчик, счетоводител, електротехник, касиер, а при висшистите – медицинските сестри, учители и лекари.

Относно личните качества на служителите, нагласите при подбор на персонал на работодателите са следните:

  • Най-много работодатели – 85%, посочват умението за самоконтрол и дисциплина.
  • На второ място работодателите предпочитат хора с умения за работа под напрежение.
  • Две трети от анкетираните работодатели търсят: гъвкавост, адаптивност, инициативност, продуктивност, социални умения и креативност.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“