5G ще доведе до нови работни места и бизнес модели

thumb_computer-768608_1920
С подобряване на свързаността, прилагането на цифровите технологии и ускоряването на цифровата трансформация в отделните икономически сектори се очаква Европейският съюз да увеличи своята конкурентоспособност и устойчивостта си. Това ще сформира нови източници на приходи от нови бизнес модели, основани на изкуствения интелект, а също и услуги, които създават работни места.
Това каза зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Адреана Атанасова в интервю за в-к „Кмета“. Според нея инвестициите в цифрови мрежи и технологии ще помогнат и за амбициозния Зелен пакт на ЕС, чрез който се планира да бъдат стимулирано развитието на чистата и кръгова икономика, интелигентната мобилност, енергийната интеграция или прецизното земеделие.
„Внедряването на 5G ще е от полза за потребителите, като освен предлагането на нови услуги, основани на високоскоростната свързаност, се очаква новите тенденции в индустрията да създадат нови работни места, да повишават производителността, ефективността на ресурсите и устойчивостта на икономиката.“
Част от тази концепция са и „умните“ градове. Очаква се, че населението в градовете ще се повишава още повече през следващите години, което ще създаде натиск върху природните ресурси, екосистемите и околната среда. Именно телекомуникационните мрежи ще положат основата за разгръщането на интелигентни системи в тези сфери.
Що се отнася до внедряването на 5G в България, според зам.-министъра „пандемията може да го забави“ не само заради наложените ограничения, но и заради затрудненията с доставка на оборудване от други държави като последица от засегнато производство.
С подобряване на свързаността, прилагането на цифровите технологии и ускоряването на цифровата трансформация в отделните икономически сектори се очаква Европейският съюз да увеличи своята конкурентоспособност и устойчивостта си

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България