На 24 януари в София, нашите членове Japan Tabaco International България, за десета поредна година бяха сертифицирани от института Top Employers като топ работодател с отлични условия за работа на служителите си на локално, регионално и глобално ниво. Българското дружество на JTI също получава приза за десета поредна година. Наградата е признание за постоянния ангажимент на JTI към създаване на страхотна работна атмосфера за разнообразната си група от служители, базирани в 47 различни държави по света – в Африка, Азиатско-тихоокеанския регион, Европа, Близкия изток и Северна Америка. Компанията е отличена от престижния институт Top Employers в категорията „Потребителски стоки и услуги“.

„JTI e компания, която инвестира много в създаване на работна среда, в която хората се чувстват значими и ценени. Ние се стараем да създаваме общност от служители, удовлетворени от работата си, от атмосферата, в която работят и съвсем не на последно място по важност – среда, в която всеки свободно може да изрази своето
мнение, без да се притеснява от евентуални негативни ефекти, породени от различията в позициите. Смятам, че това е изключително важен компонент за развиването на успешни бизнес идеи и практики вътре в компанията.“, сподели Мартон Патаки, управител на JTI България.

„Това признание потвърждава, че нашите хора са в основата на всичко, което правим и демонстрира напредъка ни по отношение на средата, грижата за доброто физическо и ментално здраве на служителите, както и фокуса ни върху разнообразието, равенството и приобщаването. Това, че получаваме награда за топ работодател в продължение на 10 години, е знак и за бъдещите ни служители и показва, че JTI е страхотно място за работа. Сертифицирането като топ
работодател е ключово и за привличане и задържане на най-добрите таланти.“, сподели Гергана Андреева, старши вицепрезидент „Хора и организационна култура“.JTI е една от само 17-те компании, удостоени с наградата топ работодател на глобално ниво. В единадесет държави, в които е проведено проучването, JTI е на първо място сред компаниите в него в съответната държава.

В световен мащаб JTI се стреми служителите и техните семейства да получават повече подкрепа благодарение на глобалната политика за семейни отпуски, която цели да осигури равни възможности и на двамата родители да прекарват време с новороденото си дете. В JTI служителите разполагат и с възможността за гъвкаво работно време, което им позволява да избират как, кога и къде да работят. Освен това, с помощта на ресурсните групи на служителите, се предоставя подкрепа на различни, по-слабо представени групи.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик