НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

21.04.21 г.

Бюджетът на мярката „Запази ме“ се увеличава с над 24,6 млн. лв. Средствата са по механизма REACT EU, отпуснати чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С увеличението общият бюджет на процедурата възлиза на повече от 74,6 млн. лв.

Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на служители в предприятия, които директно са преустановили дейност след наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. Компенсацията е за период не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 г., когато служителите са ползвали неплатен отпуск заради наложени ограничения, свързани с пандемията, за осъществяване на дейността на предприятията им. Крайният срок за изплащане на компенсации по мярката „Запази ме“ е 30 юни 2021 г.

До момента над 48 000 работници и служители са одобрени за получаване на компенсация по процедурата. Очаква се с увеличението на бюджета броят им да достигне 50 000 служители.

Източник: ОПРЧР

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“