2,4% РЪСТ НА БВП ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. ОТЧИТА НСИ

бвп

През първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени, съобщи НСИ. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 076 млн., като на човек от населението се падат 1 881 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.4% на БВП през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Вижте повече ТУК!

Производителност на труда

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 2.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Заетите лица в икономиката са 3 398.2 хил., а общият брой отработени часове е 1 380.4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва увеличение на относителния дял на сектора на услугите.

Вижте повече ТУК

Източникк: Национален статистически институт

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България