НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

мярка

11 925 работодатели са подкрепени по мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40, а броят на запазените работни места към 2 февруари е 265 137. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Изплатените средства от държавата до момента са над 807. 3 млн. лв.

Най-голяма сума е изплатена за работещите предприятията от преработващата промишленост – над 334, 8 млн. лв., която е отпусната за запазване на около 112.3 хиляди работни места. Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е бил подпомогнат с около 107, 1 млн. лева, за да могат 51.9 хиляди души да останат на работните си места.

Към работодателите от търговския сектор са насочени 91. 2 млн. лева за над 32.7         хиляди служители. Предприятията от добивната промишленост са получили 62.7 млн. лева за близо 24.1 хиляди работни места.

Най-много от фирмите, възползвали се от мярката 60/40, са регистрирани в областите София – град (3960), Пловдив (1006), Варна (888), Бургас (801), Благоевград (675) и Русе (415).

Източник: НСИ

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“