НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

rabotni mesta

19.05.21 г.

Ново работно място по проект „Работа“ са намерили общо 10 876 безработни лица. По-голямата част от тях са с основно и средно образование. Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта и се финансира със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Дейностите по мярката приоритетно се реализират в общини с висока безработица, която е над средната за страната. Общият бюджет на проекта е 75 млн. лв., като до момента са сключени 1 565 договора с работодатели. В 12 общини са назначени специалисти, които са пряко ангажирани с активирането на безработните и неактивни лица.

Възможност за реализация на пазара на труда са получили 1 663 роми,  348 са безработни с увреждания 147 – в неравностойно положение. Преди започване на работа, обучение са преминали 2 399 безработни. Общо 488 участници в проекта са преминали курсове по „Дигитални компетентности“, „Инициативност и предприемачество“ и „Умения за учене“.

Източник: БГНЕС

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS