НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

На 13 септември, се състоя транснационална работна среща  (ТPM 4) по проект SAS в Атина, Гърция, в която се включиха всички страни участнички по проекта.  Темата на срещата беше изпълението на дейността по чиракуване и подпомагането на хората в неравностойно положение да направят своя успешен преход от учебна среда в професионална реализация. Всеки от партньорите […]

Работна среща по проект SAS

На 29 юни, се проведе онлайн среща между партньорите по проект SAS, на която бяха представени новите въпросници, представляващи продължение на първоначалните такива, които са адресирани към всяка от четирите групи, участници в проекта – чираци, работодатели, обучители и съветници по професионална интеграция (VIC). Всеки един от представителите на партньорите даде свои предложения за допълнения […]

Транснационална партньорска среща по проект SAS в Брюксел

На 23 и 24 май 2023г се проведе транснационална партньорска среща по проект SAS в Брюксел, Белгия. Екипът на НАСОР взе активно участие в дискусията за осигуряване на прехода към пазара на труда за хора с увреждания чрез схемата за подкрепено чиракуване (SAS) и се обсъдиха резултатите от проекта, както и се предостави обратна връзка. […]

Онлайн партньорска среща по проект САС

На 17.03.2023 НАСОР участва в онлайн партньорска среща по проект САС. Партньорите обсъдиха текущия прогрес по внедряването на схемата за чиракуване във всяка една от страните участнички. Дискутирани бяха: * Предизвикателствата пред намиране и назначаване на нови чиракуващи и задържане на текущо ангажираните хора в неравностойно положение * Предстоящата транснационална партньорска среща, която ще се […]

Работна онлайн среща по проект SAS

01.12.2022г. На първи декември екипът на НАСОР участва в онлайн среща по проект SAS. Всички партньори с радост съобщиха, че са започнали успешно да прилагат модела на схемата за чиракуване в своите страни. Разбира се, имаше много предизвикателства свързани с осигуряването на финансиране на дейността (България, Италия, Гърция), както и бюрократични спънки в някои от […]

Работна среща по проект SAS

21.10.2022г. На 21 октомври се състоя среща по проект SAS, в която бе дискутиран планираният старт на дейността по чиракуване, която трябва да бъде имплементирана в България и останалите страни участнички по проекта. Именно това е и основната цел на международния проект, в който НАСОР представлява България и активно участва – да бъдат подпомогнати хората […]

НАСОР участва в обучение по проект SAS

06.2022 През изминалата седмица екипът на НАСОР участва в обучение на VIC (Съветници по професионална интеграция) по проект SAS в Париж, Франция. Домакините от ЛАДАПТ предоставиха отлични условия и организация, които позволиха всички участници да представят прилаганите в техните страни модели за чиракуване и да сравнят нивата на развитие и прогрес, предимствата и недостатъците от […]

НАСОР проведе транснационална среща по проект SAS

В рамките на ежегодното събитие организирано от екипа на НАСО, Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване и в […]

Работна среща по проект SAS

12.04.2022г. На 12 април екипът на НАСОР участва в работна среща по проект SАS по време на която бяха дискутирани резултатите по дейност PR1. Всички участници предадоха съответните доклади (анализи) за прилаганите модели на чиракуване в страните партньори по проекта. Предстои норвежкият партньор (Спир Осло) да обобщи всички доклади и да ги синтезира в един […]

Участие в среща по проект SAS

15.03. 22 г. На 15 март представител на НАСОР участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните събития по проект SaS в него. Всяка една от страните участнички направи подробен доклад-анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво. НАСОР изготви […]