НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Какви са силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред социалните предприятия в България

В продължение на първите интервюта по изследванията, проведени през април от екипа на НАСОР, сега в рамките на втория работен пакет на проект B-WISE, имаше последващи действия в „Изграждане на „Сценарии“ и „Персони“ за секторни умения Стратегия“ дейност. В средата на юли 2022 г. нашите експерти от NASOR следваха насоките на проекта и продължиха с […]

Наш екип участва в обучение за съветници по професионална интеграция

ФРАНЦИЯ

През изминалата седмица екипа на НАСО Р участва в обучение на VIC (Съветници по професионална интеграция) по проект SAS в Париж, Франция. Домакините от ЛАДАПТ предоставиха отлични условия и организация, които позволиха всички участници да представят прилаганите в техните страни модели за чиракуване и да сравнят нивата на развитие и прогрес, предимствата и недостатъците от […]

Нов прием на заявления по проект „Родители в заетост”

22.04.21 г. Част от средствата, осигурени от ЕС за подпомагане на икономиките на държавите-членки, отиват и за създаване на условия за родители, които трябва да работят, както и да продължават да се грижат за децата си. Една от оперативните програми, в които се включва и българското правителство е тази за „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. […]

ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ  НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ работи като партньор на Национален алианс за социална отговорност по проект „Партньорство за по-добър живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Основната цел на проекта е да се създадат условия за активно социално […]

„Америка за България“ набира проекти в областта на роботизираните системи

Фондация „Америка за България“ обявява второ издание на конкурса „Наука с бъдеще“. Този път на фокус е областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии. Конкурсът е част от програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години в България“. Фондацията търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери, на […]