НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Партньорство с Manpower България

На 09 август, представител на НАСОР и НАСО се срещна с най-голямата компания в България за човешки ресусрси – Manpower. Компанията е глобален лидер с офиси в над 80 държави, като през последните 10 години е  единствената компания включвана ежегодно в Световния списък за „Най-етична компания“. По време на срещата се обсъдиха дейностите свързани с […]

Работна среща по проект BSRBE

На 17 юли, екипът на НАСОР като водещ партньор по проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“ на Иновация Норвегия, проведе работна среща. Целта на тази среща беше да се преразгледат дейностите и сроковете за изпълението им и да се направи оглед на ревизирания бюджет. Също така се направи и разпределение на задачите между екипа, […]

Партньорство с ЛЕОНИ България

На 15 юни 2023г. екипът на НАСО и НАСОР се срещна с ЛEOНИ България, компания с над 400 годишна история в световен мащаб и най-голямата индустриална компания в Северна България. Тема, която събра НАСО и ЛЕОНИ е политиката на компанията в посока подкрепа за осигуряване на заетост при търсене на служители от уязвими групи, както […]

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

В проучване на Европейската комисия на тема „Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС“ са  разгледани  тенденциите за сближаване на национално и регионално равнище, както и различните предизвикателства и проблеми на регионално ниво. В докладът от проучването е акцентирано върху различията и нуждите на държавите-членки на ЕС в образованието, равнищата на заетост и безработица, […]

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Европейската комисия одобрява предоставяне на 77 млн. евро от държавен бюджет, за  районите в България с нива на безработица повече от 25% от средните стойности за страната. Този вид държавна помощ, цели да се насърчи регионалното развитие, като помощта за предприятие ще съставлява 50% от допустимите разходи за инвестиция, като изключение от 25% допустими разходи […]

Партньорство с Алианц БГ

На 5 юни 2023г., екипът на НАСО и НАСОР се срещна с част от ръководството на Алианц БГ, компания, която има над 130 годишна традиция на професионализъм и високи стандарти във взаимоотношенията със своите служители. На срещата се дискутира партньорството между НАСО и Алианц в посока подкрепа за осигуряване на  заетост при търсене на служители […]

Национално проучване за потребностите от работна сила

Агенцията по заетостта започва национално проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила. Участниците в проучването, ще бъдат поканени в онлайн анкетен формуляр да посочат какви умения, компетентности са необходими трябва да притежават кандидатите, за да покрият критериите на техните предприятия. Също така, работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална […]

Увеличение в основният лихвен процент

От 1 юни 2023г. основният лихвен процент е 2,96%, като стойността му е почти двойна от тази в началото на годината когато той беше 1,42%. Увеличаването му води до покачване на лихвите по кредитите, но и до намаляване на търсенето на кредитни инструменти от страна на потребителите. Централната банка започна да увеличава основния лихвен процент […]

Увеличение в Брутния вътрешен дълг на България

Брутният вътрешен дълг на България, в т.ч. частен и държавен, в края на първото тримесечие за 2023г. е около 45 млрд. евро, което е с почти 10% повече спрямо същия период миналата година.  Той възлиза 50% от БВП на България. Дългосрочните задължения на страната за същия период в размер на 36,7млрд. евро, което е почти […]

Възможен риск за банковата система в България

Макроикономическото развитие на България, се характеризира с високи потребителски цени, високата инфлация, силния растеж на заплатите в частния сектор, както и запазващите се високи нива на кредита за домакинствата. Запазването на тези икономически тенденции, като най-силно влияние имат кредитните нива, се създават  потенциални рискове  за стабилността и устойчивостта на банковата система. В условията на запазваща […]