НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

По време на Националния форум на социално отговорните работодатели, участие взеха различни структури – държавни и местни администрации, представители на бизнеса, социални предприятия, неправителствени организации и др. Една вдъхновителна история, изпълнена с много предизвикателства разказа г-жа Мария Гинева, председател на Сдружение „Бъдеще за децата“, част от което е и социалното предприятие Работилничка „Бисквитките“.  Дейността на […]

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

В рамките на Национален форум на социално отговорните работодатели, който се проведе на 15 ноември в София, екипът на НАСОР представи разработен „Анализ на състоянието на изпълнение на Страгията за корпоративна социална отговорност за периода 2019-2023г.“, който е част от ангажиментите на НАСОР по проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“ с подкрепата на Норвежкия […]

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

В рамките на проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“, финансиран от Норвежки финансов механизъм, в София на 15 ноевмри, се състоя уъркшоп на тема „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“ с водещ доц. д-р Марина Стефанова, посланик на партньорството и успеха на НАСО, заместник-декан на Стопанския факултет към СУ „Св. […]

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Във втората част на Националния форум на социално отговорните работодатели, проведен на 15 ноември, в София, се състоя дискусия по темата за практическите аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда, с участието на представители на корпоративния сектор, общини, социални предприятия, неправителствените организации, министерства, държавни агенции и […]

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

След официалното откриване на Националния форум на социално отговорните работодатели, проведен на 15 ноември в София, се проведе съдържателна и изключително полезна дискусия на тема „Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания“. Панелът се модерира от председателя на НАСО г-н Георги Георгиев, който […]

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

На 15 ноември 2023г. в хотел Експо София, се проведе първият самостоятелен за НАСОР Национален форум на социално отговорните работодатели: Социално отговорен бизнес и приобщаваща заетост. Асоциацията направи възможно на едно място да се съберат над 120 заинтересовани лица, за да дискутират темите свързани със заетостта, социално отговорното бизнес поведение, социалната икономика и др. В […]

Работна среща по проект IWorCon

На 9 ноември, представител на НАСОР участва в работна среща по проект IWorCon, където основна тема беше РП 2 „Превенция на дезинтеграцията и реинтеграцията на работното място в социалните услуги“. Целта на срещата беше да се идентифицират проблемите, които съществуват за наетите в социалната сфера в глобален мащаб и на база на направения анализ за […]

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели

На 11 и 12 октомври се състоя Генералната асамблея Федерацията на европейските социални работодатели и съпътсващата им конференция „Подобряване работните условия в социалните услуги: Обещаващи практики от Европа“. В първия ден на събитието по време на Генералната асамблея се обсъди и гласува изборът за нов борд и секретариат, като резултатите предстоят да бъдат обявени. През […]

Работна среща по проект IWorCon

На 3 октомври, екипът на НАСОР участва в работна среща по Работен пакет 2 между партньорите по темата за многообразието. Tози работен пакет цели да подпомогне подобряването на условията на труд в социалните услуги чрез разработване на препоръки по някои от най-важните теми, влияещи върху привлекателността на сектора. По време на срещата се разгледаха различните […]

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН  ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС  ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ 15 ноември 2023 г., гр.София, хотел Експо София, бул. Цариградско шосе №149 Целта на събитието е представители на всички заинтересовани страни да обсъдят и предложат добри практики и полезни предложения, и решения за  осигуряване на по-добри условия и подкрепа за успешен бизнес, развитие на […]