НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

В периода 26-29 септември, екипът на НАСОР проведе работно посещение в град Аурланд, Норвегия по проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“, финансиран от Иновация Норвегия. Темата на пътвуането беше обмяна на опит в сферата на корпоративната социална отговорност. По време на престоя в Норвегия, екипът на НАСОР проведе среща с представител от община Аурланд, […]

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

През второто тримесечие на 2023г.,  НАСОР стартира проект „BSRBE – Building a Socially Responsible Business Environment” (Създаване на социално отговорна бизнес среда), чиято цел е да идентифицира, подобри и доразвие съществуващите политики на КСО в България чрез прилагане на добри практики от Норвегия. Проектът е финансиран чрез програмата на Иновации Норвегия и ще допринесе за […]