НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

6-то Общо събрание по проект B-WISE

На 9 и 10 ноември се проведе хибридно общо събрание по проект B-WISE на което взеха участие всички партньори проекта. В първия ден на събитието фокус беше поставен върху Работни пакети 4 и 6. Работен пакет 4 е обвързан с пилотното изпълнение на проекта, като всеки партньор трябваше да представи кратко обобщение за процеса на […]

Работна среща по проект B-WISE

На 07 септември, екипът на НАСОР участва в  работна среща между партньорите по проект B-WISE, който в момента започва своето пилотиране. По време на срещата сe oбсъдиха текущите дейности по Работен пакет 4 (РП 4), както и организация на пилотното прилагане на учебната програма, която беше разработена в рамките на проекта B-WISE, в т.ч се […]

Работна среща по проект BWISE

На 14.07.23 представители от екипа на НАСОР участваха в онлайн среща, свързана с предстоящото пилотиране на обучителните модули в работен пакет 4. Това бе втората от няколко поредни срещи, които ще бъдат посветени на подготовката за тестване на тренировъчните панели, насочени към различните целеви групи от работници в социални предприятия. Партньорите-лидери в РП4 са ACT […]

Работна среща по проект B-WISE

На 31 май, се  проведе онлайн среща между някои от партньорите по проект B-WISE, и в частност, тези работещи съвместно по развиването на Програмата за обучение по работен пакет 3 (дейност 3.3/фаза 3). В срещата участваха представители на партньорите от Австрия, България и Испания, които разискваха текущите дейности и задачи, върху които работят активно с […]

Среща по проект BWISE

На 07.02.2023 г., екипът на НАСОР участва в допълнителна среща по проект B-WISE. Целта на партньорското събитие бе да бъдат уточнени и разпределени всички предстоящи дейности по Работен Пакет 3 (РП3) и Работен Пакет 6 (РП6). Новият лидер на РП3 презентира и запозна всички участници с техните ангажименти през 2023г. – настоящи и бъдещи инициативи, […]

Експертите на НАСОР изследват нуждите от обучения и професионално развитие в Wise

Екипът на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 3 – “Нужди от обучения и област на експертност”, чиято основна цел бе разпределянето на новите задачи между партньорите. По време на срещата участниците имаха възможност да дискутират всички специфики относно работния план и развитието му в детайли, да направят своите предложения, представи и подход […]

Какви умения са необходими на работниците в WISEs?

Необходими са различни умения за работниците в WISEs (активатори, мениджъри и работници с нужда от подкрепа), ето основните моменти от доклада. Една от изследователските дейности, водени в рамките на работен пакет 1, беше да се картографират нуждите от умения и пропуските в WISE в 13-те държави партньори по проекта. Той беше воден под формата на […]

Тенденции и предизвикателства пред WISE в Европа!

EURICSE финализира своя доклад за тенденциите и предизвикателствата пред сектора WISE в Европа, като се фокусира върху пропуските в уменията, особено по отношение на цифровите умения. В рамките на Работен пакет 1 „Изследвания – най-съвременни технологии“, EURICSE направи някои ключови констатации относно екосистемата на WISE в Европа, трудовите политики и нуждите от умения и пропуските. […]

Състоянието на технологиите и пропуските в дигиталните умения в WISE

Тази статия се фокусира върху технологиите, дигитализацията и цифровите умения на WISE в 13-те страни, участващи в B-WISE. Той обобщава резултатите от 403 лични и 175 онлайн проучвания, проведени между октомври и декември 2021 г. За по-изчерпателен доклад (на английски език), моля, вижте глава 7 от „Report on trends and challenges for work integration social […]

Работна среща по проект B-WISE

27-28 Октомври Експерти на НАСО и НАСОР имаха удоволствието да участват в срещата на Общото събрание по проект B-WISE. Самата среща се състоя в Рига, Латвия, но благодарение на нейния хибриден вид, нашите представители се присъединиха онлайн. Цялостното развитие по проекта бе дискутирано, и водещите партньори по всеки един от работните пакети презентираха постигнатите резултати, […]