NASOR

Национална асоциация на
социално отговорните
работодатели

Уважаеми колеги и партньори,

ДОБРЕ ДОШЛИ!
Идеята за създаването на НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ е част от плодотворния опит на учредителите, придобит през годините от успешната работа в областта на социалното развитие на България.

С убеденост, основана на постигнати цели и резултати, смятаме, че всеки субект може и трябва да има възможност да участва и успява в създаването и реализирането на национални и местни политики в различните области.

Визията на НАСО Р е за обединяване в партньорство на всички заинтересовани страни от икономическата и социалната сфера, с цел създаване на по-добри условия за успешен бизнес, по-ефективна социална подкрепа, по-добър живот за всеки и по-добро икономическо и социално развитие на България.

Вярваме, че изграждането на НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ще даде допълнителни възможности и мотивация на всеки да се чувства разбран, подкрепен, по-успешно реализиращ се и по-полезен в общата ни грижа за развитието на основния капитал на нашата държава – хората.

Надяваме се да споделяте и да приемете нашата кауза, и да станете наши партньори!

Обадете ни се!
Очакваме Ви!

Партньорството е партньорство, когато е полезно за всички!