НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Партньорство с ЛЕОНИ България

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Партньорство с Алианц БГ

Национално проучване за потребностите от работна сила

Увеличение в основният лихвен процент

Увеличение в Брутния вътрешен дълг на България

Възможен риск за банковата система в България

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

logo_nasor_bg

П О К А Н А
за участие в
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
на
социално отговорните работодатели

СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС
ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

15.11.2023, гр. София